Headstand 04 – Fritt Ord og Harald Eia

Harald Eia får fritt ords honnørpris – for hva da?

Fritt Ords honnørpris til Harald Eia i ytringsfrihetens navn – for hva da? Tilbakeholdelse av informasjon? Manipulering av og krysslipping av intervjuobjekters svar på tema de ikke visste de ble spurt om? Forfordeling av biologisk forskning under skalkeskjul av å være ”objektiv undersøkende journalistikk”, gjort av en sosiolog i populærvitenskapens navn? Og i beste sendetid på en riksdekkende hovedkanal?

 

Photo: Reidar Engesbak , Headstand: Lisa Dillan, To the right: Harald Eia

Det er ikke vanskelig å skape kontroversiell debatt om du heter Harald Eia. Men er det en honnørpris verdig, i ytringsfrihetens navn?

Dette er en headstand av Fritt Ord og Harald Eia sammen. Det hører med at Eia selv i noen grad har tatt selvkritikk både under prisutdelingen og tidligere, men etter som han velger å motta prisen, får han den tvilsomme ære å dele hadstanden med Fritt ord inntil videre. Men – vi ønsker ham bedre lykke neste gang, og anbefaler nettstedet www.selvkritikk.no

Fritt Ords begrunnelse lyder slik:

Harald Eia tildeles Fritt Ords Honnør for gjennom programmet Hjernevask å ha utløst en av de heftigste debattene om forskning i nyere tid. Den populærvitenskapelige tv-serien Hjernevask med fokus på biologi og samfunn (som ble vist på NRK våren 2010) tok opp kontroversielle spørsmål om bl.a. kjønn, sex og rase. Selv om det har kommet kritikk mot Eias journalistiske metoder, skapte serien økt interesse for sammenhengen mellom arv og miljø, og bidro til fagkritikk og en fornyet dialog mellom ulike fagtradisjoner.

…¤…

 Det kan være på sin plass å påpeke at Eia selv har konstruert mange av de kontroverser som fremstilles i ”Hjernevask”. Eia synes lite interessert undersøkende journalistikk basert på aktuell forskning, men desto mer interessert i konflikt som skaper salgbar TV. Debatten har dermed i stor grad handlet om brannslukking etter Eias skjulte korstog mot samfunnsforskning og kjønnsforskningen. ”Kjønnsforsker” er blitt et skjellsord på lik linje med ”homobevegelsen” etter Fritt Ords pris til Nina Karin Monsen i 2009. Er det dette Fritt Ord mener med ”fagkritikk”? Og er det dette Fritt Ord mener stimulerer til ”uredd bruk av det frie ord”? Den kjønnsforsker som våger seg ut av kontoret og ut i ytringsrommet og spalteplassene det neste året, bør ha pass og papirer i orden.

En Fritt Ord honnørpris er prestisjetung, og den fungerer som rollemodell for hva Fritt Ord ønsker å stimulere til i ytringsfrihetens navn. Eia er Norges rikskjendis nummer en, og både alene og sammen har FO og Eia en enorm påvirkningskraft. Og Makt forplikter.

At Fritt Ord tar avstand fra Eias metodevalg i serien, er en ansvarsfraskrivelse. Tilbakeholdelse av informasjon slik det er gjort både i forkant og underveis i serien, minner om en form for skjult propoganda, og er unfair play. Eia og NRK sitter med bukta og begge endene, og dette stimulerer ikke veldig til åpen og  fair debatt. Det kan være på tide å minne Fritt Ord om at vår egen grunnlov fremhever ”sannhetssøgen” (§ 100) i sammenheng med ytringsfrihetens bærende prinsipper. Og hvorfor skulle man ikke det? Dette er essensen i det som bør være enhver debatts formål: få frem ulike aspekter i en sak, opplyse og bli opplyst, og bruke egen kunnskap til det beste for allmenheten.

I dag er prisen for andre gang på kort tid delt ut til en kandidat hvor manipulering og en skjult agenda synes å være en hovedingrediens i vedkommendes metodevalg og form, på veien mot å skape underholdende TV. Dette er en ytringsform som stadig vokser seg sterkere i et samfunn hvor det å bli hørt synes viktigere enn hva man sier. Fritt Ord har kastet seg på trenden, heller enn å se i andre retninger og således heie frem og stimulere til nye og spennende ytrings, og debattformer. Det er en headstand verdig, med to streker under svaret.

Beste hilsener Lisa Dillan

Advertisements

18 Responses to “Headstand 04 – Fritt Ord og Harald Eia”

 1. Kokken Tor Says:

  Du konstaterer dine egne meninger som sannheter når du sier manipulering og en skjult agenda er hovedingrediens i vedkommendes metodevalg og form. Jeg vil heller si den karakteristikk er treffende for deg og ikke for Harald Eia.

 2. Godt innlegg, og du har rett i at det var klippet til for TV, og det kunne vært unngått med samme konklusjon rundt temaet.. men ingen av de debattskapende spørsmålene var uten rot i virkeligheten. Nature vs. nurture
  forskning i Norge er veldig påvirket av hva som er politisk korrekt, og hva vi kan kontrollere i samfunnet, derfor er nurture vektlagt. Forskningen er fremlagt for å bekrefte antagelser av politisk bestilling i for stor grad. Jeg synes Eia er inne på noe veldig viktig som ikke kan gjøre noe annet enn styrke forskningens integritet.

  • Lisa vil at Eia skal være snill, og ikke avsløre svindlerne innenfor norsk samfunnsforskning.

   Ganske tåpelig.

 3. Archimedes Says:

  Journalistikk kan alltid gjøres bedre, uansett hvor bra det er gjort. Og når Fritt Ord i tillegg ikke deler ut noen journalistikkpris er det ganske så irrelevant hvordan man vurderer Eias arbeid ut fra strenge journalistiske kvalitetskriterier.

  Saken er ganske enkelt at du – med rette eller ikke – kritiserer Harald Eia for ikke å utvise den objektivitet du forventer fra ham som hobby-journalist. OK. Men har du da også fått med deg den mangel på objektivitet som Eia belyste blant forskere, som er i en posisjon hvor de spiller en hovedrolle i å definere vår felles forståelse av virkeligheten?

  Sannheten er at det sitter adskillige postmodernistiske tåkefyrster rundt omkring i diverse akademiske elfenbenstårn og forfekter at det du etterspør fra Eia, altså objektivitet, helt fundamentalt ikke eksisterer. Og på dette grunnlaget tillater de seg så gjennom et utvalg av retoriske krumspring å definere sin egen virkelighet på meget suspekt grunnlag, som de så serverer til oss andre som reell viten. Dette har vært et velkjent problem i akademiske kretser lenge før Eia populariserte tematikken.

  Så unnskyld meg, men å kritisere en mottaker av Fritt Ord-prisen for ikke å praktisere tilstrekkelig “objektiv undersøkende journalistikk” rundt nettopp denne problemstillingen blir litt vanskelig å ta på alvor.

 4. Jørgen Lund Says:

  Takk for innsatsen, Lisa Dillan! Jeg kan ikke skjønne annet enn at du har helt rett. Fritt Ord er tydeligvis ikke intellektuelt på høyde med sitt eget navn og oppdrag. Jeg syns dessuten godt man kan radikalisere kritikken mot “Hjernevask”, og rette den mot statskanalen NRK. Det NRK har gjort, er å la en av sine sceneglade kjendiser forrente seg ytterligere ved å implementere ham i en rolle som stuntvitenskapsjournalist med moro- og virak-garanti. Mot slik forutsigelig orkestrering av “synlighet” og “debatt” taler kritiske stemmer forgjeves, for hvaslags totalitær elitist er man hvis man er mot “debatt” og “økt interesse for vitenskapelige spørsmål”? Jeg tror NRK og Eia har forkludret og mystifisert mer enn de har klargjort med denne programserien, og etterhvert som det kommer på bordet hvilken ekstremt sterk agenda Eia faktisk har hatt og hvilke metoder han i dennes tjeneste har fått seg til å bruke, er det først og fremst NRKs redaktøransvar som kommer i et tvilsomt lys. For den som skulle være i tvil, er det bare å lese den emailkommunikasjonen som Agnes Bolsø har trykket bakerst i boka Folk flest er skeive. Der får man demonstrert svart på hvitt hvilke metoder Eia har brukt og hva hans virkelige ærend har vært, og at dette skal ha noe med det frie ord og med å “utvide debatten” å gjøre, er for meg en gåte. Fritt ord, og i rettferdighetens navn mange med dem, forveksler bråk og medial synlighet med debatt og tenkning. Det NRK og Eia nå er blitt prisbelønnet for, kan best sammenlignes med det vi gjorde i skolegården: Viftet hendende bort i ansiktet på andre og ropte “lufta er for alle!” Dette er ikke opplegg til debatt, men en provokasjon gjennom et ordtriks: I NRKs tilfelle en kulturindustriell kalkulert, proff manøver for å generere “engasjement” i form av målbar aktivitet og høyt antall treff på nettet; egentlig gjennom nettopp kynisk likegyldighet til behandlingen av de avgjørende spørsmål som de utnytter som trigger. Det at Harald Eias eget behov for å føre korstog mot miljømessige faktorer har passet perfekt inn i et slikt opplegg, er kanskje av mindre interesse.

 5. ukorrigert Says:

  Lund, fascinerende lesning.

  Her finner jeg stråmannsargument (din beskrivelse av NRK sin rolle, og muligheten til å kritisere), ubegrunnes påstander (Eia’s “ekstremt sterke agenda), motivspekulasjoner (Eia’s “virkelige ærend”) osv.

  Alt for å undergrave Eia, NRK og Hjernevask.

  Begrunnelser og reelle vurderinger av programmet glimrer med sitt fravær.

  Som sagt, fascinerende. Jeg lurer virkelig på hva en som skriver noe slikt som dette tenker. Er det ærlig, eller er det bevisst forsøk på å undergrave? Forstår man ikke at man er på jakt etter mannen, og lar ballen ligge? Tror man dette er gode argumenter? Ligger det et rasjonaliseringsbehov bak? Ren forsvarsmekanisme?

  • Jørgen Lund Says:

   Poenget her er at jeg slutter meg til kritikken av metoden, fremgangsmåten til Eia, fordi en oppmerksomhet om og vurdering av denne blir borte når Fritt Ord roser og priser all “debatten” som er igangsatt. I den forstand er jeg i høyeste grad ute etter “mannen”, ja. En videre grunn til dette, er også at jeg slettes ikke vil la ham eller NRKs underholdningsprogrammer få definere hva som er “ballen” i denne sammenhengen. Hva er etter din mening “ballen” i denne saken?

   • ukorrigert Says:

    Ballen kan være flere ting. I kontekst av det du skriver, en faktisk vurdering av fremgangsmåten i forhold til formålet.

    Altså i motsetning til beskyldninger og spekulasjoner om motiv, en begrunnelse for hva som var galt med fremgangsmåten, og hvorfor det var så galt.

    Personlig synes jeg målet helliger middelet i denne situasjonen. Eie var ute etter avsløringer, og fikk dette. Det er langt fra sikkert han ville fått de ærlige uttalelsene han fikk om han hadde forhåndsannonsert at han ville avsløre ensidigheten og dogmatismen innen faget.

    Da kunne han fort risikert forberedte forsvarstaler og tåkelegging, eller ikke intervju i det hele tatt.

    En ting som er så bra med Hjernevask er at intervjuobjektene har sagt det de har sagt, klart og tydelig. Og det har i ettertid vært liten vilje til å innrømme hvor dogmatisk og uvitenskapelig forskning man har bedrevet. Men det skulle jo bare mangle, disse personen har jo gjort ikke-vitenskapelig forskning til sin levevei. Ikke bare det, avstandstakingen til den vitenskaplige virker dypt forankret innen en god del fagretninger. Det sier jeg ikke basert på Hjernevask alene, men basert på diverse diskusjoner der dette kommer frem i klartekst.

    Jeg synes det er supert at Eia har belyst noe av dette. Jeg synes virkemidlene han har benyttet er svært moderate, og fullt forsvarbare.

    Og jeg synes det er både trist og betegnende at man går til angrep på Eia på den måten du og mange andre gjør, i stedet for å se på saken og vurdere om det kan ligge noe i det Eia avslørte.

    • Jørgen Lund Says:

     OK, våre vurderinger av hele denne saken er vidt forskjellige. Jeg kan ikke annet enn kortest mulig gjøre rede for min. Som jeg viste til i mitt første innlegg, foreligger et eksempel på fremgangsmåten til Eia i Agnes Bolsøs bok, i tillegg til at Eia selv i flere sammenhenger nå i ettertid har kommet med selvkritikk på fremgangsmåten. Det er beklagelig at ikke Fritt ord ser at journalistisk redelighet er essensielt ikke minst når man har NRK i ryggen, og særlig når man melder seg på et populistisk hylekor, egentlig en journalistisk maktdiskurs, mot en eller annen påstått privilegert og selvbekreftende “elite”.
     Du sier at målet helliger middelet. En slik unntakstilstandstenkning er nettopp det intervjuobjektene (“de slemme”) åpenbart er blitt møtt med, og som gjorde at en del av de mer kritisk og selvstendig innstilte raskt luktet lunta og avviste Eia allerede i planleggingsfasen. En målet helliger middelet-holdning som din forutsetter imidlertid at det faktisk finnes en bestemt, hårdnakket elendighet et sted der ute, navnlig i norsk samfunnsforskning eller hva, som det gjelder å ta i tu med. Jeg kjenner ikke dette feltet fra innsiden i det hele tatt, men kan ikke med min beste vilje se at Eia eller andre har vist, eller en gang vakt mistanke om, at så er tilfelle. Det han har gjort, er ved hjelp av kryssklipping og et bestemt utvalg enkeltpersoner forsøke å bevise de generelle fordommene som han har bygget et programkonsept på. Du snakker om “disse personene” som har gjort “ikke-vitenskapelig forskning til sin levevei”. Dette er fremdeles bare en påstand, enten du sikter til enkeltpersoner som Eia plukket ut, eller til et felt generelt. Påstanden er dog selvfølgelig i pakt med Eias hele programide. Du hevder at Eia har avslørt noe, jeg kan ikke se det.
     Jeg har intet ønske om å forsvare noen enkeltpersoner som ble intervjuet i serien, men jeg rister på hodet over den underliggende premiss som sier at disse intervjuene og denne regien har avslørt eller vist noe som helst. Etter mitt syn er det Eia har gjort å surfe på visse bestselgere fra angloamerikansk akademia av den populistiske typen “cut the crap, ting er som de er”, og utgitt denne surfingen for å være kritisk journalistikk som sammenholder en påstått “forskningsfront i utlandet” med de “forstokkede” forholdene her på berget. Dette er en gammel god makro av drosjesjåfør-typen, og det jeg gjør, er å uttrykke misnøye med at dette belønnes under navn av Fritt ord.

     • ukorrigert Says:

      > når man melder seg på et populistisk hylekor, egentlig en journalistisk maktdiskurs, mot en eller annen påstått privilegert og selvbekreftende “elite”.

      Slike beskyldninger er det jeg finner så lite seriøst. Det er ingen vurdering av innhold og sak. Alt det er er påstander uten begrunnelse.

      Du åpner med at du skal redegjøre for ditt syn. Men det jeg klippet ut ovenfor er ikke redegjørelse. Det er drittkasting i forfinet form. Og det synes jeg er en håpløs reaksjon.

      >En målet helliger middelet-holdning som din forutsetter imidlertid at det faktisk finnes en bestemt, hårdnakket elendighet et sted der ute, …

      Nei, hvorfor det? Hvorfor må man vite fasiten på forhånd? Jeg synes det holder lenge med misstanken om elendigheten.

      >Det han har gjort, er ved hjelp av kryssklipping og et bestemt utvalg enkeltpersoner forsøke å bevise de generelle fordommene som han har bygget et programkonsept på.

      Han har hatt en hypotese, og forsøkt å få den bekreftet. Det er riktig, og det er ikke noe galt i det.

      Han har kryssklippet. Det er riktig. Det i seg selv er heller ikke galt.

      Har han kryssklippet for å bevisst skape et feilaktig bilde av virkeligheten? Jeg har ikke sett noen begrunne det.

      Jeg har derimot sett forsvar av den virkeligheten Eia avslørte. Og det er bekreftelse på at det er en relativt riktig fremstilling av virkeligheten Eia har gitt.

      Igjen sitter da de forsmådde med kritikk av metode.

      >den underliggende premiss som sier at disse intervjuene og denne regien har avslørt eller vist noe som helst.

      Det er ikke et premiss, men en konklusjon.

      Du kan gjerne være uenig i konklusjonen. Men jeg savner begrunnelse for dette utover undergraving av Eia & Co.

      >Etter mitt syn er det Eia har gjort å surfe på visse bestselgere fra angloamerikansk akademia av den populistiske typen …

      Men igjen negative undergravende påstander uten skikkelig begrunnelse.

      Du sparker og sparker, men bare rettet mot mannen.

      >Dette er en gammel god makro av drosjesjåfør-typen, og det jeg gjør, er å uttrykke misnøye med at dette belønnes under navn av Fritt ord.

      At mange ble misnøyde, det er det ikke tvil om. Men misnøyen virker ikke begrunnet i sak, men i at man misslikte resultatet.

      • Jørgen Lund Says:

       At kritikken av Eia er ubegrunnet og udokumentert, blir ikke sannere av at du gjentar det. Jfr. mine tidligere innlegg, med henvisninger som du konsekvent fortier. Men bare en liten ting til slutt. Du skriver: “Jeg har derimot sett forsvar av den virkeligheten Eia avslørte. Og det er bekreftelse på at det er en relativt riktig fremstilling av virkeligheten Eia har gitt.”
       Med andre ord: Damned if you do, damned if you don’t. Kan ikke dette i det minste få en liten bjelle til å ringe?
       En kritisk journalistikk, og et forsvar for det frie ord, er ikke å svare, men å vende ryggen til og gå fra folk som står for en slik logikk. Feilen som Eias “bad guys” gjorde, var å unnlate å lytte til magefølelsen i tide, og si nei til å stille opp i utgangspunktet. Programmet kunne kanskje på papiret ha blitt vitenskapsjournalistikk, men det var forhåndsinntatt utdriting.

      • ukorrigert Says:

       >Med andre ord: Damned if you do, damned if you don’t.

       Nei, nei, for noe tull!

       Det at man har klart å beskrive virkeligheten, betyr ikke at virkeligheten er ferdig dømt. Det betyr at beskrivelsen er reell og kan brukes som utgangspunkt for videre vurderinger.

       Pakk bjella i vatt, for den ringer på feil sted og bare forstyrrer. ;)

 6. Diskusjonen i ettertid viste jo nettopp at Eia hadde sitt på det tørre. Forskerne ble forledet til å avsløre sine egne sorte hemmeligheter, og det likte de ikke.

 7. Janne Bromseth Says:

  hurra for deg Lisa-
  hvilken bra aksjon – måtte det inspirere flere! Helt enig i argumentene dine også. Utdyper mine egne her, i dette intervjuet: http://queersmotkapitalism.wordpress.com/2010/12/09/intervju-med-janne-bromseth-om-att-fritt-ord-ger-harald-eia-pris/
  Janne

 8. headstanding Says:

  Takk Janne, og takk for super link, og for at du tar tematikken over til Sverige. Kind of lonely i norske medier…

  Her er en artikkel du kanskje kjenner til fra før, av Isabelle Dussauge, som har gjort en anmeldelse av boken “Født sånn eller blitt sånn”. Hva annet kan man si? :)

  http://www.idunn.no/ts/tfk/2010/04/art03?mode=print&skipDecorating=true&textSize=

 9. Lisa Dillan Says:

  Og denne er vel også verdt en titt:

  http://nyheter.uib.no/?modus=vis_kronikk&id=48109

  Hilsen Lisa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s