Archive for the Headstand 4 – Fritt Ord og Eia Category

Headstand 04 – Fritt Ord og Harald Eia

Posted in Headstand 4 - Fritt Ord og Eia on December 14, 2010 by headstanding

Harald Eia får fritt ords honnørpris – for hva da?

Fritt Ords honnørpris til Harald Eia i ytringsfrihetens navn – for hva da? Tilbakeholdelse av informasjon? Manipulering av og krysslipping av intervjuobjekters svar på tema de ikke visste de ble spurt om? Forfordeling av biologisk forskning under skalkeskjul av å være ”objektiv undersøkende journalistikk”, gjort av en sosiolog i populærvitenskapens navn? Og i beste sendetid på en riksdekkende hovedkanal?

 

Photo: Reidar Engesbak , Headstand: Lisa Dillan, To the right: Harald Eia

Det er ikke vanskelig å skape kontroversiell debatt om du heter Harald Eia. Men er det en honnørpris verdig, i ytringsfrihetens navn?

Dette er en headstand av Fritt Ord og Harald Eia sammen. Det hører med at Eia selv i noen grad har tatt selvkritikk både under prisutdelingen og tidligere, men etter som han velger å motta prisen, får han den tvilsomme ære å dele hadstanden med Fritt ord inntil videre. Men – vi ønsker ham bedre lykke neste gang, og anbefaler nettstedet www.selvkritikk.no

Fritt Ords begrunnelse lyder slik:

Harald Eia tildeles Fritt Ords Honnør for gjennom programmet Hjernevask å ha utløst en av de heftigste debattene om forskning i nyere tid. Den populærvitenskapelige tv-serien Hjernevask med fokus på biologi og samfunn (som ble vist på NRK våren 2010) tok opp kontroversielle spørsmål om bl.a. kjønn, sex og rase. Selv om det har kommet kritikk mot Eias journalistiske metoder, skapte serien økt interesse for sammenhengen mellom arv og miljø, og bidro til fagkritikk og en fornyet dialog mellom ulike fagtradisjoner.

…¤…

 Det kan være på sin plass å påpeke at Eia selv har konstruert mange av de kontroverser som fremstilles i ”Hjernevask”. Eia synes lite interessert undersøkende journalistikk basert på aktuell forskning, men desto mer interessert i konflikt som skaper salgbar TV. Debatten har dermed i stor grad handlet om brannslukking etter Eias skjulte korstog mot samfunnsforskning og kjønnsforskningen. ”Kjønnsforsker” er blitt et skjellsord på lik linje med ”homobevegelsen” etter Fritt Ords pris til Nina Karin Monsen i 2009. Er det dette Fritt Ord mener med ”fagkritikk”? Og er det dette Fritt Ord mener stimulerer til ”uredd bruk av det frie ord”? Den kjønnsforsker som våger seg ut av kontoret og ut i ytringsrommet og spalteplassene det neste året, bør ha pass og papirer i orden.

En Fritt Ord honnørpris er prestisjetung, og den fungerer som rollemodell for hva Fritt Ord ønsker å stimulere til i ytringsfrihetens navn. Eia er Norges rikskjendis nummer en, og både alene og sammen har FO og Eia en enorm påvirkningskraft. Og Makt forplikter.

At Fritt Ord tar avstand fra Eias metodevalg i serien, er en ansvarsfraskrivelse. Tilbakeholdelse av informasjon slik det er gjort både i forkant og underveis i serien, minner om en form for skjult propoganda, og er unfair play. Eia og NRK sitter med bukta og begge endene, og dette stimulerer ikke veldig til åpen og  fair debatt. Det kan være på tide å minne Fritt Ord om at vår egen grunnlov fremhever ”sannhetssøgen” (§ 100) i sammenheng med ytringsfrihetens bærende prinsipper. Og hvorfor skulle man ikke det? Dette er essensen i det som bør være enhver debatts formål: få frem ulike aspekter i en sak, opplyse og bli opplyst, og bruke egen kunnskap til det beste for allmenheten.

I dag er prisen for andre gang på kort tid delt ut til en kandidat hvor manipulering og en skjult agenda synes å være en hovedingrediens i vedkommendes metodevalg og form, på veien mot å skape underholdende TV. Dette er en ytringsform som stadig vokser seg sterkere i et samfunn hvor det å bli hørt synes viktigere enn hva man sier. Fritt Ord har kastet seg på trenden, heller enn å se i andre retninger og således heie frem og stimulere til nye og spennende ytrings, og debattformer. Det er en headstand verdig, med to streker under svaret.

Beste hilsener Lisa Dillan

Advertisements